Tellimisinfo

Üldtingimuste ulatus ja kehtivus

Üldtingimused kehtivad müüja, A-Orhideed TÜ ja Tellija (edaspidi Tellija) vahel veebipoe aadressiga www.orhideed.eu (edaspidi E-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks Üldtingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine  

Tellija ostukorv luuakse hetkel, kui Tellija klikib lingile „Lisa ostukorvi“.

Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida lingile „Vormista ost”. Tellija suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

Tellimust saab vormistada nii registreerimata külalisena kui ka registreerides endale konto. Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule „Vormistage tellimus”.

Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Tellija poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. A-Orhideed TÜ ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud A-Orhideed TÜ arvelduskontole.

Klienditugi töötab tööpäeviti kell 9-17. Klienditoe telefon on +372 58526258

Klienditugi töötab eesti ja vene keeles.

Toodete eest tasumine

Makse sooritamiseks tuleb valida tellimuse vormistamise leheküljel Makse info osas sobiv makseviis. Pärast tellimuse esitamist saadetakse makse aluseks olev arve Tellijale tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Tellijal on soovitav enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Tellija tellimuses sisalduvale soovile. 

Maksmine

Ei tohi maksta kunagi arvet e-poe eelvaate põhjal, vaid ainult e-mailile saabunud arve alusel peale "Kinnitan tellimuse" nupule vajutamist. Arve maksmisel tuleb panna selgitusse arve nr, et vältida segadusi raamatupidamises. Pangaülekande kasutamisel palume jälgida, et raha laekuks 3 päeva jooksul tellimuse tegemisele järgnevast päevast.
 

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Tellimuse vormistamisel saab valida sobiva kohaletoimetamisviisi: 

Eesti

Eesti Post (fikseeritud kohaletoimetamisviis) – tellimused toimetatakse tellimuses märgitud aadressile vastavasse postkontorisse. Kauba maksumusele lisandub transporditasu 6,00 eurot ühe ostu kohta. Kaupade kohaletoimetamine toimub 10 tööpäeva jooksul alates raha laekumisest A-Orhideed TÜ pangakontole. Kauba saabumise kohta saadetakse Tellijale postkontorist teade.

Itella SmartPost – tellimused toimetatakse Tellija poolt tellimuse vormistamisel valitud pakiautomaadi asukohta. Kauba maksumusele lisandub transporditasu 5 eurot ühe ostu kohta. Kauba lähetuse kohta saab Tellija teate oma elektronposti aadressile. Kaupade kohaletoimetamine pakiautomaati toimub 7 tööpäeva jooksul alates raha laekumisest A-Orhideed TÜ pangakontole. Kauba saabudes saadetakse Tellijale elektroonilise teavitus (SMSi ja/või e-posti teel) uksekoodiga, mille alusel ta paki pakiautomaadist kätte saab. tellimused toimetatakse tellimuses märgitud aadressile vastavasse postkontorisse. 

E-poes kuvatud tooted on tavaliselt laos olemas. Kui toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis teatab A-Orhideed TÜ sellest Tellijale kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Tellija ei soovi uut või asendustoodet, siis tagastatakse Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kui ostukorvi väärtus on vähemalt 100 eurot, on kõik kaupade kohaletoimetamise viisid tasuta.

Kui soovite kaupa tellida välismaale, siis  kontakteeruge meie klienditeenindusega ning lisage soovitud toodete nimekiri ja kogus. Saadame teile ettemaksuarve koos transpordikalkulatsiooniga.
A-Orhideed TÜ ei vastuta saadetiste hilinemise eest, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava transpordifirma tegevusest või muudest temast mittesõltuvatest asjaoludest.

NB! Soovi korral on võimalik ettehelistamisel kokkuleppimisega A-Orhideed TÜ-lt tellitud kaubale järele tulla ja maksta kohapeal Aespas, Kohila vallas.

Taganemisõigus

E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14 päevane taganemisõigus.

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tellija avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tellijal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisteade elektronposti aadressile info@orhideed.ee ja tagastada toode A-Orhideed TÜ -le vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tellijal esitada toote ostuarve.

Taganemisel kannab A-Orhideed TÜ Tellijale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui A-Orhideed TÜ on tagastatud toote kätte saanud.

Tagastamisega seotud kulud tasub Tellija.

Lepingutingimustele mittevastavate toodete tagastamine  

A-Orhideed TÜ ei vastuta:

Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Tagastamisteates tuleb märkida:

Tellija nimi ja kontaktandmed

 kaebuse esitamise kuupäev

kauba puudus

A-Orhideed TÜ -le esitatav nõue

lisada toote ostuarve.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode A-Orhideed TÜ kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest, kuid mitte varem kui A-Orhideed TÜ on tagastatud toote kätte saanud. A-Orhideed TÜ võib loobuda toote tagastamise nõudest.

 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Isikuandmed ja nende kasutamine 

Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. A-Orhideed TÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Soovi korral on Tellijal õigus nõuda oma andmete kustutamist E-poe andmebaasist.

Tellija annab nõusoleku saata müügipakkumisi ja uudiskirju tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui Tellija on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. 

Vastutus ja vääramatu jõud

A-Orhideed TÜ vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab A-Orhideed TÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

A-Orhideed TÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida A-Orhideed TÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist A-Orhideed TÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused  

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tellija ja A-Orhideed TÜ vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.